Beata Szechy

More 3D Pictures

Home
Links
2018
2017
2016 Petofi Irodalmi Muzeum
2015
2014
2013
2012
2011
2010 Gallery IX
2009 Jokai Club
2008 Ferencvarosi Gallery
2007 Obuda Gallery
2005 Ernst Museum
2001 Ludwig Museum
Video
More 2D pictures
More 3D pictures
Resume
Contact

worldwar1.jpg

worldwar2.jpg
World War II. - 3D

Ludwig Museum collection

worldwar1girl.jpg
Where is my Father? - 3D -World War I. series

cinkotaikurucok.jpg
7 Cinkotai Kurucz - 3D

csalad.jpg
Family - 3D

csendelet.jpg
Still Life - 3D

15.KODALY.jpg
Kodaly - 3D

13.KETZENesz.jpg
Two Musicians -3D

33.kisplasztika-2.jpg
Small 3D/1

34.kisplasztika-3.jpg
Small 3D/2

kisplasztika1.jpg
Small 3D/3